Skip Navigation Links.
 

Regnskapstjenester

 

Vi fører både landbruks- og forretningsregnskap for blant annet enkeltpersonforetak, deltakerlignede selskaper, aksjeselskaper og foreninger.

 

Dette er noe av det vi kan tilby: 

 • Regnskapsføring
 • Årsoppgjør med ligningspapirer
 • Fakturering med utsendelse av faktura og automatisk bokføring i regnskapet, mulighet for e-faktura. Betalingsoppfølging gjennom purringer.
 • Lønns- og personaladministrasjon med system for timeregistrering, lønnsutbetaling, lønnsslipper og rapportering til det offentlige.
 • Remittering (betalingsformidling) hvor vi betaler inngående fakturaer med automatisk bokføring i regnskapet.
 • Scanning av bilag og elektronisk lagring av disse.
 • Selvbetjeningsmuligheter hvor du som kunde blant annet kan fakturere, scanne bilag eller gjøre andre oppgaver.
 • Regnskapsdata tilgjengelig på internett via Duett Dialog MinSide.

Lista er ikke uttømmende, ta kontakt for mer informasjon!

 

Dersom du ønsker å benytte våre regnskapstjenester er det fint om du sender oss en e-post med litt informasjon om deg selv:

 • hva du driver med eller tenker å drive med
 • om du nylig har startet opp, eller hvor lenge du har drevet
 • organisasjonsnummer hvis du har det
 • om du er mva-registrert

 

Rådgivingstjenester

 

Vi kan tilby rådgiving innen: 

 • Økonomi og skatt
 • Driftsanalyser og nøkkeltall
 • Budsjettering og strategiske valg
 • Driftsplaner
 • Investeringskalkyler
 • Bedriftetablering
 • Firmaregistrering og selskapsstiftelser
 • Omdanning av selskap 
 • Taksering av landbrukseiendom
 • Eierskifte
 • Arv-/booppgjør